סמינרים מטיילים

סמינרים מטיילים הינם טיולים מובני נושא. ההתמקדות הינה בנושא מיוחד שנקבע על פי התעניינות הציבור הרחב, סביבו נבנית תוכנית סיורים בארץ היעד.
לרוב, הסמינרים המטיילים מבוצעים בשיתוף עם מוסד אקדמי או מחקרי המקושר לנושא הסמינר (למשל, יד בן צבי, בית שי עגנון, מכון מירושלים לליטא, העמותה להיסטוריה צבאית ועוד) ובנוסף לאיש צוות הדרכה ולוגיסטיקה שלנו, מצטרף מרצה אקדמי מומחה בנושא.
לעיתים, את היציאה לסמינר המטייל מקדים סמינר הכנה קצר בארץ.

css.php