מטיילים כותבים על אסיה

בהדרכת מירה גלבשטיין

טיול לגאורגיה ארמניה

מר מוטי זלוטניק, מנכ”ל
‘שי בר אילן’
פתח תקוה

רצ”ב לידיעתך דברי סיכום והערכה שהושמעו ב’אירוע הסיום’ של הטיול שבנדון, שנערך בטבליסי, ביום  20.7.2017.
למותר לציין כי הדברים נאמרו על דעת כל משתתפי הטיול, שותפים מלאים לתוכן הדברים ולרוחם.

המשך ברכה והצלחה בפעילותכם הברוכה,

טלי ובנצי הורוביץ, בשם כל חברי הקבוצה.

צור קשר חזרה לדף הבית להמלצות מטיילים נוספות
css.php